Get Adobe Flash player

Login Form

akcie

  Témy na MÁJ

 

Moja mama

 - rozprávaj o členoch rodiny

- poznaj prácu svojej mamy, otca a starých rodičov

 

Rodina na výlete

- poznaj a rozprávaj o meste, dedine a prírode

- nakresli, namaľuj, vyfarbi, vystrihni dom, bytovku, chatu, hotel

 

Príroda okolo vodných tokov

- poprechádzaj sa okolo Torysy, pozoruj a rozprávaj čo vidíš

- vytvor si rybku

 

Zvieratká v ZOO

- poznaj, pomenuj zvieratá, ktoré žijú v ZOO

- nakresli, namaľuj, vyfarbi, vystrihni leva, opicu, slona,.........

 

Hoci súčasná situácia je pre všetkých aktérov v školstve nová a často nie je ľahká, veríme, že vďaka spoločnému hľadaniu riešení, vzájomnej empatii a dôvere, ale aj inšpirácii a podpore sa ju podarí zvládnuť.

Rodičia aj učitelia prežívajú veľmi náročné chvíle: často musia skĺbiť svoj osobný život s prácou z domu, súčasne zabezpečujú starostlivosť o domácnosť, deti a pomáhajú aj svojim rodičom, prípadne starým rodičom. Situácia sa môže skomplikovať ešte viac, ak sa v rodine vyskytne choroba. Aj preto sú najdôležitejšie odporúčania týchto dní pochopenie, vychádzanie si v ústrety, dohoda, konsenzus, rešpekt a spolupráca.

 Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ) pripravil metodický portál vhodný pre deti v materskej škole. Nižšie uvedené zdroje ponúka ako námety na činnosti, ktoré môžu pomáhať učiteľom v prípade, ak majú možnosti komunikácie s rodičmi detí a tiež rodičom v rozvíjaní svojich detí v domácom prostredí.

Metodický portál ŠPÚ: námety pre materské školy a rodičov detí predškolského veku:

Materské školy  - predprimárne vzdelávanie je na tejto stránke označované ako ISCED 0.

 Centrálne úložisko digitálneho edukačného obsahu MŠVVaŠ SR: Materské školy

https://viki.iedu.sk/resources/browser/verejne/eyc

 Pracovné listy vydavateľstva ProSolutions: veľmi vhodné

https://prosolutions.sk/materialy-na-stiahnutie/?fbclid=IwAR26kJmkfsggEQ6RhUMKNHVze1ewN9nDM2n2AlIwQP_dgLqMVrUJDqcwZIY

Pracovné listy vydavateľstva Infra Slovakia: deti môžu strihať, lepiť, počítať, dokresľovať cesty, grafomotorické cvičenia a množstvo iných aktivít

 http://www.kafomet-eshop.sk/product/na-stiahnutie/pracovne-listy-na-temu-zvieratka/1963


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2016. All Rights Reserved.