Get Adobe Flash player

Login Form

aktuality

Milí rodIČia

 

 

Život detí v materskej škole spestrujeme a obohacujeme aj vďaka spolupráci s Vami - rodičmi.

V mene pani učiteliek sa Vám chceme poďakovať za krásne tekvičky a prírodniny, z ktorých

sme vytvorili kútiky živej prírody vo všetkých triedach.

 

  

Copyright © 2016. All Rights Reserved.