Get Adobe Flash player

Login Form

aktuality

VÁŽENí rodIČia

Mesto SABINOV

Mestský úrad Sabinov, Námestie slobody 57, 083 01 Sabinov

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

 

Školy a školské zariadenia                     

v zriaďovateľskej pôsobnosti

mesta  Sabinov

 

 

Váš list číslo/zo dňa    

Naše číslo

Vybavuje                           

Sabinov

 

770/2020/ŠO

PaedDr. Iveta Šulíková

24.3.2020

 

                 

Vec

Oznámenie o zatvorení škôl až do odvolania

 

     Mesto Sabinov ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení po vyhlásení mimoriadnej situácie vládou SR, v súlade s rozhodnutím Regionálneho úradu verejného zdravotníctva SR dňa 24.3.2020 po zasadnutí vlády SR minister školstva, vedy, výskumu a športu  SR rozhodol, že školy a školské zariadenia

 

zostanú naďalej zatvorené až do odvolania

 

z dôvodu zabránenia šírenia sa  respiračného ochorenia, vyvolaného novým koronavírusom

COVID-19

 

    

     S pozdravom

 

                                                                                                      Ing. Michal Repaský

                                                                                                             primátor mesta

 

 

 

Neviete kam investovať 2 % z Vašich daní? Určite máte v rodine alebo najbližšom okolí  dieťa vo veku od 2- 6 rokov, ktoré navštevuje alebo bude navštevovať našu školu,

Materskú školu na Ul. 9. mája v Sabinove.

Našim deťom ponúkame:

  •       Školu podporujúcu zdravie
  •       Výučbu anglického jazyka
  •       Turistiku v prírode
  •       Špeciálnopedagogickú starostlivosť pre deti s odkladom povinnej školskej dochádzky
  •       Predplaveckú prípravu
  •       Pohybový program pre deti /korčuľovanie, gymnastika a loptové hry/

Tak podporte naše úsilie, vytvárať pre deti podnetné a zaujímavé prostredie a darujte

2% zo svojich daní:

Občianskemu združeniu SABINOVSKÝ PREDŠKOLÁČIK,

                                   Číslo účtu: 0502 687 324/0900

                                IČO:37882929

Predpísané tlačivá Vám poskytneme priamo v materskej škole.

                                                                                 Ďakujeme

 

Copyright © 2016. All Rights Reserved.