Get Adobe Flash player

Login Form

aktuality

VÁŽENí rodIČia

 

Rekonštrukcia materskej školy pokračuje. Vo vnútorných priestoroch školy sa montuje rekuperácia a tento proces je zdĺhavý a ovplyvňuje ďalšie práce. Preto Mesto Sabinov, ako náš zriaďovateľ, prerušuje a obmedzuje prevádzku aj na mesiac október 2019.

V prípade, že sa práce ukončia skôr, budeme Vás o tom informovať včas.

Vydržte to ešte. :-)

                                                                                                             Riaditeľka školy

 

 

Materská škola     

9. mája 27     

083 01 Sabinov   

  

                Váš list číslo/zo dňa                  Naše číslo                     Vybavuje                                Sabinov

                                                                                                                                                             20.9.2019

 

Vec:  Oznámenie — uzatvorenie a obmedzenie prevádzky MŠ 9. mája z          

         dôvodu rekonštrukčných prác - predĺženie

 

Mesto Sabinov ako zriaďovateľ' Materskej školy 9. mája 27 v Sabinove v zmysle 2 ods.6 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 0 materskej škole v znení neskorších predpisov z dôvodu pokračovania rekonštrukčných stavebných prác

predlžuje termín uzavretia a obmedzenia prevádzky

 

      v Materskej škole 9. mája 27 v Sabinove do 31. októbra 2019.

V čase uzatvorenia a obmedzenia prevádzky v materskej škole mesto poskytne na výchovno—vyučovací proces náhradné priestory v Základnej škole na Ulici Komenského v Sabinove. Z kapacitných dôvodov v týchto priestoroch nie je možné umiestniť' všetky deti. Z toho dôvodu počas rekonštrukcie MŠ mesto umiestni do náhradných priestorov len deti zamestnaných rodičov. Rodičom, ktorých deti nebudú umiestnené, rodičovský príspevok nebude účtovaný, resp. pomerná časť' rodičovského príspevku bude vrátená.

 

      S pozdravom                                                                                           

Ing. Michal Repaský primátor mesta

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2016. All Rights Reserved.