Get Adobe Flash player

Login Form

aktuality

VÁŽENí rodIČia

 

Rekonštrukcia materskej školy je dokončená. Vo vnútorných priestoroch školy ešte prebieha upratovanie, preto otvoríme iba jeden pavilón- červená, zelená a modrá trieda a dve triedy - žltá a oranžová ostanú v ZŠ Komenského.

Služba bude, tak ako doteraz, v ZŠ Komenského.

Zoznamy detí budú vyvesené v budovách.

Už sa na Vás tešíme.

                                                                                                             Riaditeľka školy

 

 

Materská škola     

9. mája 27     

083 01 Sabinov   

  

  Váš list číslo/zo dňa           Naše číslo                     Vybavuje                                Sabinov

                                       4186/2019/ŠO           PaedDr. Iveta Šulíková                30.10.2019                                                                                                                                                     

 

 

Vec

Oznámenie – obnovenie  prevádzky MŠ 9. mája 27 po ukončení rekonštrukčných prác     Mesto Sabinov ako zriaďovateľ Materskej školy 9. mája 27  v Sabinove v  zmysle  § 2 ods.6 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 o materskej škole v znení neskorších predpisov z dôvodu rekonštrukčných stavebných prác                

obnovuje  prevádzku

v Materskej škole 9. mája 27 v Sabinove od 1.11.2019.                               

 

 

S pozdravom                                                                                  Ing. Michal Repaský
                                                                                    primátor mestaCopyright © 2016. All Rights Reserved.