Get Adobe Flash player

Login Form

aktuality

VÁŽENí rodIČia

 Sprostredkujeme Vám najdôležitejšie oznamy.

 

 

 Materská škola na Ul. 9. mája v Sabinove

 

      OZNAMUJE,        


 

                       že v termíne

             

 

  od 21.6. do 24.6.2022

       

      si môžete prísť vyzdvihnúť rozhodnutia o

            prijatí/neprijatí do materskej školy 

                na školský rok 2022/2023.

 

  V Sabinove 17.6.2022                                                                         

                                                               Mgr. Jaroslava Kolarčíková, riad. školy

 

 

 

 

 

 

 

Milí naší "starí a noví" rodičia

-        Do materskej školy treba dieťa doviesť do 8,00 hod. tak, aby sa škola mohla o ôsmej už zamknúť. Prichádzať po deti môžete od 15,00 hod..

-        Do materskej školy v prvý deň Vaše dieťa potrebuje papučky a pyžamko a nech ho sprevádza len jedna osoba, ktorá sa v budove zdrží čo najkratší čas.

-        Všetky veci deťom označte menom, lebo v obchode v ktorom nakupujete, nakupujú aj ostatní rodičia a Vaše dieťa má rovnaké veci, ako jeho kamaráti v triede.

-        Pri vstupe do umyvárky používajte návleky.

-        Do skrinky nachystajte náhradné veci, iba tie najnutnejšie, aby nemali preplnenú skrinku a náhradné rúško.

-        Z domu je zakázané nosiť do materskej školy vlastné hračky. Nedisponujeme kočikárňou, preto v budove nenechávajte vlastné kočiare, bicykle, kolobežky a odrážadlá.

 


 

OZNAM RIADITEĽKY ŠKOLY

 

Nástup do MŠ  2.9.2021

Pokyny sú vypracované na základe Školského semaforu MŠVVaŠ SR v súlade s platnými zákonmi, uzneseniami vlády, vyhláškami, opatreniami a rozhodnutiami Úradu verejného zdravotníctva SR:

1.      Rúško: rodič a všetky osoby vstupujú do priestorov materskej školy s prekrytím horných dýchacích ciest. Výnimku majú deti do 6 rokov.

2.      Ruky: všetky vstupujúce osoby používajú dezinfekciu rúk.

3.      Odstup: do šatne je umožnený vstup najviac dvom rodičom a ich deťom s minimálnym zdržiavaním sa v jej priestoroch.

4.      Ranný filter: pedagogický alebo riaditeľkou poverený zamestnanec vykonáva ranný filter spolu s meraním telesnej teploty.

5.    Bezpríznakovosť: pred prvým vstupom do materskej školy – 2.9.2021 rodič predkladá Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti (Príloha č.1). Dieťa s príznakmi zostáva doma. Ak rodič nevie vylúčiť príznaky, kontaktuje detského lekára.

6.      Bezpríznakovosť po 3 dňoch neprítomnosti: po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní vrátane víkendov a sviatkov predkladá Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti (Príloha č.1). Toto Vyhlásenie v zelenom okrese predkladá na základe odporúčania MŠ SR, v oranžovom a červenom povinne na základe povinnosti vyplývajúcej z COVID Automat.

7.      Ospravedlnenie rodičom: rodič svojím rozhodnutím ospravedlňuje neprítomnosť dieťaťa na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní.

Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí rodič predložiť Potvrdenie o chorobe od všeobecného lekára pre deti a dorast.

8.      OČR: rodič má nárok na ošetrovné (OČR), ak riaditeľ školy alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva rozhodol o prerušení vyučovania v triede dieťaťa. Ak rodič nechá dieťa doma na základe vlastného rozhodnutia, nárok na OČR nemá.

9.      Bezodkladná povinnosť rodiča informovať triednu učiteľku:

-        v prípade, že je u dieťaťa podozrenie na COVID -19 (bol v úzkom kontakte s osobou  pozitívnou na COVID-19), dieťa nenavštevuje materskú školu,

-        v prípade karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom alebo regionálnym úradom verejného zdravotníctva, dieťa nenavštevuje materskú školu,

-        v prípade, že je u dieťaťa potvrdené ochorenie na COVID-19, aby mohli byť obratom identifikované úzke kontakty dieťaťa za 2 dni pred jeho testovaním.

10.   Aktivity: materská škola neorganizuje: školu v prírode, výlety, exkurzie, športový výcvika spoločné školské aktivity.

11.   Prevádzka materskej školy: podľa COVID Automatu bude škola  otvorená vo všetkých farbách okresov.

V šatni na nástenkách sa budete môcť oboznámiť s ďalšími dôležitými informáciami.

 

 

 

 

Copyright © 2016. All Rights Reserved.