Get Adobe Flash player

Login Form

Materská škola 9.mája sabinov

Materská škola na Ul. 9. mája je škola s dlhoročnou tradíciou. Je to päťtriedna škola  s kapacitou 105 detí, v ktorej pracuje 11 plne kvalifikovaných pedagogických zamestnancov a 7 nepedagogických zamestnancov. Súčasťou školy je aj školská jedáleň, pri čom pri každej triede je osobitná kuchynka na vydávanie stravy.

Areál školy tvorí veľký školský dvor, na ktorom sú vysadené okrasné stromy  a kríky a pre deti je vybavený preliezačkami, pieskoviskami, hojdačkami a kolísadlami.

Škola je situovaná medzi dvoma základnými školami, preto pravidelne využívame možnosť spolupráce. V tesnej blízkosti sa nachádza aj veľká športová hala a dopravné ihrisko, ktoré ponúkajú príležitosti na športové aktivity pre deti.

 

Zamestnanci školy

 

Pedagogickí zamestnanci:

            1.    Mgr. Jaroslava Kolarčíková                 riaditeľka školy

            2.    Mgr. Lenka Lacková                            zástupkyňa riaditeľky

            3.    Gabriela Krišovská                              metodička školy

            4.    Ľubomíra Hriňová                                 triedna učiteľka

            5.    Mgr. Alena Pállová                               učiteľka

            6.    Nadežda Guľášová                              triedna učiteľka

            7.    Bc. Michaela Šoltysová                       učiteľka

            8.    Iveta Kožárová                                      triedna učiteľka

            9.    Bc. Dominika Štofániková                  učiteľka

     10. Ľubica Skočejová                                triedna učiteľka

     11. Viera Rovňák Bečaverová                  učiteľka

 

Nepedagogickí zamestnanci:

1. Alžbeta Marinicová                             vedúca školskej jedálne

 

2. Alžbeta Konečná                                 hlavná kuchárka

 

3. Jana Bodnárová                                  kuchárka

 

4. Jana Petijová                                       školníčka

 

5. Milada Seďoriová                                upratovačka

 

6. Zuzana Bočkayová                              upratovačka

 

7. Miroslav Begani                                   kurič, údržbár

Copyright © 2016. All Rights Reserved.