Get Adobe Flash player

Login Form

Materská škola 9.mája sabinov

Materská škola na Ul. 9. mája je škola s dlhoročnou tradíciou. Je to päťtriedna škola  s kapacitou 105 detí, v ktorej pracuje 11 plne kvalifikovaných pedagogických zamestnancov a 8 nepedagogických zamestnancov. Súčasťou školy je aj školská jedáleň, pri čom pri každej triede je osobitná kuchynka na vydávanie stravy.

Areál školy tvorí veľký školský dvor, na ktorom sú vysadené okrasné stromy  a kríky a pre deti je vybavený preliezačkami, pieskoviskami, hojdačkami a kolísadlami.

Škola je situovaná medzi dvoma základnými školami, preto pravidelne využívame možnosť spolupráce. V tesnej blízkosti sa nachádza aj veľká športová hala a dopravné ihrisko, ktoré ponúkajú príležitosti na športové aktivity pre deti.

 

Zamestnanci školy

 

Pedagogickí zamestnanci:

            1.    Mgr. Jaroslava Kolarčíková                 riaditeľka školy

            2.    Mgr. Lenka Lacková                            zástupkyňa riaditeľky

            3.    Gabriela Krišovská                              metodička školy

            4.    Bc.Dominika Štofaniková                     učiteľka

            5.    Mgr. Alena Pállová                               učiteľka

            6.    Mgr.Michaela Tatarková                       učiteľka

            7.    Anna Kubová                                        učiteľka

            8.    Iveta Kožárová                                      učiteľka

            9.    Mgr. Tatiana Karnišová                         učiteľka

       10.  Katarína Sontagová                             učiteľka

     11.  Viera Rovňák Bečaverová                   učiteľka

 

Nepedagogickí zamestnanci:

1. Alžbeta Marinicová                             vedúca školskej jedálne

 

2. Alžbeta Konečná                                 kuchárka

 

3. Oľga Zatkovská                                   hlavná kuchárka

 

4. Kristína Gažiová                                  pomocná kuchárka

 

5. Petronela Potočňáková                       pomocná sila

 

 

6. Jana Petijová                                       školníčka

 

7. Dita Hauerová                                     upratovačka

 

8. Zuzana Bočkayová                              upratovačka

 

9. Miroslav Begani                                   kurič, údržbár

Copyright © 2016. All Rights Reserved.